• Română (România)
 • English (United Kingdom)
Instalati Flash Player pentru a putea vedea playerul.
 • Brâncuși e al meu

  banner Cumintenia Pamantului

 • Regulamentul concursului pentru încredinţarea spre folosinţă a viorii Stradivarius Elder Voicu 1702

  stradivariusConcursul urmează să reintroducă în circuitul artistic vioara Stradivarius Elder Voicu 1702, instrument ce reprezintă o valoare de patrimoniu naţional de care va beneficia, în primul rând, viaţa muzicală românească.

  Citește mai mult...

 • Simfonic: Mozart-Brukner

  Joi, 14 şi vineri 15 noiembrie 2013, ora 19:00

  Orchestra simfonică a Filarmonicii "George Enescu"
  Dirijor: CHRISTIAN BADEA
  Solist: GIULIANO CARMIGNOLA

  Wolfgang Amadeus Mozart - Concertul nr. 4, în re major, pentru vioară şi orchestră, KV 218
  Anton Bruckner - Simfonia nr. 4, în mi bemol major, WAB 104

 • Informaţii despre bilete şi abonamente

  atheneublackPentru mai multe informaţii legate de bilete şi abonamente, vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon:
  (+4) 021 315 6875
  Pentru orice alte informaţii vă rugăm să ne contactaţi la telefon: (+4) 021 315 2567

  De asemenea, vă invităm să ne urmăriţi şi prin intermediul paginilor de Facebook şi Twitter.

 • George Enescu Philharmonic Records

  orga-1orga-2cupolarocupolaukcop refacereist
  Published by Editura Anima, Colection Coordinator: Cristina Sârbu

Stagiunea 2013 - 2014

Please subscribe to our newsletter

Home Human Resources
Human Resources
Regulamentul concursului pentru încredinţarea spre folosinţă a viorii Stradivarius Elder Voicu 1702

Concursul urmează să reintroducă în circuitul artistic vioara Stradivarius Elder Voicu 1702, instrument ce reprezintă o valoare de patrimoniu naţional de care va beneficia, în primul rând, viaţa muzicală românească.

Vioara Stradivarius Elder Voicu 1702 este bun de patrimoniu clasat la categoria tezaur şi se supune regimului legal de protejare a patrimoniului cultural naţional mobil, prevăzut de Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările ulterioare.
Concursul este deschis violoniştilor cetăţeni români, cu vârsta cuprinsă între 25 de ani (împliniţi la 1 septembrie 2013) şi 45 de ani.

Comisia de concurs va fi alcătuită din violonişti de prestigiu, personalităţi ale vieţii muzicale naţionale.

Candidatului desemnat câştigător i se va încredinţa vioara Stradivarius Elder Voicu 1702 pentru o perioadă de 5 ani, în baza unui contract care va fi încheiat în termen de 60 de zile lucrătoare de la data semnării procesului-verbal de consemnare a rezultatului de către membrii comisiei de concurs. Câştigătorul concursului se obligă să respecte reglementările legale referitoare la protejarea patrimoniului naţional mobil şi la exportul bunurilor culturale mobile.

Secretariatul concursului va fi asigurat de Filarmonica „George Enescu”, instituţie publică din subordinea Ministerului Culturii.

Dosarele candidaţilor vor fi depuse până la data de 15 Noiembrie 2013 orele 12,00 la sediul Filarmonicii „George Enescu” din Strada Franklin 1-3, sector I, biroul Resurse Umane Bucureşti, telefon 021/315.00.26, 021/315.25.67, şi vor conţine un curriculum vitae, minim două sau mai multe recomandări ale unor personalităţi ale vieţii muzicale din ţară şi din străinătate, copii ale premiilor importante obţinute la concursuri internaţionale de prestigiu, înregistrări realizate cu case de discuri recunoscute etc.

Concursul va avea loc în data de 18 Noiembrie 2013 (la sala Studio a Filarmonicii „George Enescu” Bucureşti) începând cu orele 10,00.

Repertoriul de concurs va cuprinde următoarele categorii de lucrări:

 1. J.S. Bach: partitele şi sonatele pentru vioară solo
 2. N. Paganini: capricii pentru vioară solo
 3. G. Enescu: sonatele a II-a şi a III-a pentru pian şi vioară
 4. W.A. Mozart: concertele nr. 3, 4, 5 pentru vioară şi orchestră
 5. Unul dintre concertele pentru vioară şi orchestră de L.V. Beethoven, F. Mendelssohn Bartholdy, J. Brahms, P.I. Ceaikovski, J. Sibelius.

Lista lucrărilor propuse de candidat comisiei – minimum 2 din fiecare categorie – va fi anunţată în scris de către candidaţi, fie cu prilejul înscrierii la concurs, fie cel mai târziu cu o zi înaintea concursului. Comisia de concurs va indica lucrarea (sau fragmentul) care urmează să fie interpretat, pentru fiecare categorie în parte.

Ordinea intrării în concurs va fi stabilită prin tragere la sorţi.
Acompaniamentul la pian va fi asigurat de către candidat.
Decizia comisiei de concurs va fi definitivă.

Vioara Stradivarius Elder Voicu 1702 va fi asigurată prin grija proprietarului, statul român. La expirarea perioadei menţionate în contract, Filarmonica „George Enescu” va organiza un nou concurs, la care câştigătorul prezentului concurs se va putea prezenta.

DIRECŢIUNEA

 
Audiţii şi concursuri

FILARMONICA ’’GEORGE ENESCU” organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de Artist instrumentist oboi .

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile Hotararii nr. 286/23.03.2011 – privind Regulamentul- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzatpr functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Probele stabilite pentru concurs sunt urmatoarele: selectia de dosare – conformitatea continutului dosarului cu cerintele din anuntul de inscriere la concurs; proba practica .

Conditii de desfasurare a concursului:

 • ultima zi de inscriere pentru depunerea dosarelor este de 26.11.2013
 • data si ora organizarii probei practice: 29.11.2013, ora 13:30, la sediul institutiei.

Conditii generale de participare la concurs:

 • candidatul indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea exercitatii unei profesii in Romania;
 • are varsta minima de 18 ani impliniti;
 • cunoaste limba romana, scris si citit;
 • are capacitate deplina de exercitiu; are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata de medicul de familie sau de medicul de specialitate de medicina muncii;
 • indeplineste conditiile de studii si vechime in munca sau alte conditii specifice pentru ocuparea postului; 
 • nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii,de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar facea-o incompatibila cu exercitarea functiei vacante pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit – reabilitarea .

Conditii specifice de participare la concurs: 

 • diploma studii universitare – absolvent de Conservator
 • studenti
 • masteranzi

 

Dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:

 • cererea de inscriere la concurs ;  
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care sa ateste efectuarea unor specializari;
 • copia carnetului de munca, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste activitatea anterioara;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • curriculum vitae;
 • alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

 

Copiile de pe actele mentionate se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

TEMATICA PENTRU CONCURS :

ETAPA 1. Recital

 1. W.A. Mozart - Concert pentru oboi in do major,
 2. R.Strauss - Concert pentru oboi,

ETAPA 2. - Solou-ri din lucrari simfonice reprezentative pentru oboi

 1. Ludwig van Beethoven - Simfonia nr. 6 in Fa major, op. 68 (“pastorala”),
 2. Ludwig van Beethoven - Simfonia a IX-a,
 3. Johannes Brahms - Simfonia nr. 1 in do minor, op. 68,
 4. Johannes Brahms - Volinkonzert Re major, op. 77,
 5. Felix Mendelssohn Bartholdy - Simfonia a 3 in la minor,
 6. Modest Mussorgsky- Ravel - Tablouri dintr-o expozitie ,
 7. Maurice Ravel - Le Tombeau de Couperin : Prelude,
 8. Maurice Ravel - Daphnis si Chloe,
 9. Nikolai Rimski – Korsakov - Scheherazade, Op. 35,
 10. Gioacchino Rossini - Uvertura ’’Scara de matase ’’,
 11. Richard Strauss - Don Juan, Op.20,
 12. P.I. Ceaikovski - Simfonia a 4 in Fa minor, op.36,
 13. G. Mahler - Simfonia a III-a,
 14. D. Shostakovich - Simfonia a X-a.

Informatii suplimentare la Compartimentul Resurse – Umane , tel . 021 3152567 Consilier Gogan Florentina .

 
Human Resources
Vacant Positions

Currently there are no vacant positions.

Auditions And Verifications

Currently, there are no auditions scheduled.

For more information, please contact:
Human Resource Office
Phone: 021-315 0026

Read more...